Biuro Rachunkowe BUSINESS tel.+48 502 710 115; +48 502 283 608; tel./fax 75 767 70 80


biuro rachunkowe jelenia góra, podatki jelenia góra

Aktualne konta i składki ZUS:
(z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym)
Ubezpieczenia społeczne - 772,96 zł
83 1010 1023 0000 2613 9510 0000   
Ubezpieczenie zdrowotne - 288,95 zł 
78 1010 1023 0000 2613 9520 0000  
Fundusz Pracy - 59,61 zł
73 1010 1023 0000 2613 9530

Konta Urzędu Skarbowego Jelenia Góra:
CIT - 06 1010 1674 0008 4022 2100 0000
VAT - 53 1010 1674 0008 4022 2200 0000
PIT - 03 1010 1674 0008 4022 2300 0000

biuro rachunkowe jelenia góra, podatki jelenia góra, księgowa jelenia góra
PROFESJONALNA OBSŁUGA KSIĘGOWA


Księgowość to nie tylko księgowanie dokumentów powierzonych przez Klientów. Charakter pracy w księgowości wymaga uczciwości, terminowości, systematyczności, prowadzenia wielu spraw równocześnie i ponoszenia ogromnej odpowiedzialności za swoje działania. To także wiedza, która pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i gospodarczego.
rozwiń / zwiń

Posiadamy odpowiednie wykształcenie, a także doświadczenie zawodowe niezbędne do prowadzenia księgowości. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami w zakresie prawa podatkowego, a także rachunkowości i finansów.

W zakresie świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych znajdują się:

 • Prowadzenie Ksiąg rachunkowych, Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Ryczałt
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • Sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
 • Ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
 • Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
 • Kontrola należności i zobowiązań wraz z raportowaniem
 • Monitoring i przygotowywanie płatności
 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedaży
 • Rozliczania kosztów
 • Ewidencja i rozliczania nakładów inwestycyjnych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji CIT i VAT
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych
 • Sugestie i uwagi w zakresie księgowym i podatkowym związanym z rodzajem prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności
 • Raportowaniem do centrali jednostek powiązanych zgodnie z wymaganiami grupy
 • Konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze
 • Pełna reprezentacja Klienta przed Instytucjami
 • Odbiór dokumentów od Klienta

księgowa jelenia góra, ksiegowość jelenia góra


OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA


Będąc pracodawcą nie borykaj się z problemami pracowniczymi. Zagadnienia związane z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą, naliczaniem wynagrodzeń wymagają specjalistycznej wiedzy. Dzięki współpracy z nami nie musisz tworzyć u siebie kolejnego stanowiska. Nasz zespół to specjalistyczna wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zdobyliśmy wiedzę poprzez lata doświadczeń. Zoptymalizuj swoją działalność i powierz tą sferę naszym specjalistom. Z pewnością zrobimy to profesjonalnie, szybciej i taniej niż zrobiłbyś to sam. Optymalizuj swoje koszty. Nasza wiedza i doświadczenie będzie Twoim dodatkowym atutem i przewagą konkurencyjną w biznesie.
rozwiń / zwińW zakresie obsługi kadrowo-płacowej świadczymy między innymi następujące usługi:

KADRY:

 • Zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych
 • Dokumentacja dotycząca nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
 • Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Rozliczenia z ZUS w zakresie kadr

PŁACE:

 • Sporządzanie list płac i kartotek wynagrodzenia pracowniczego
 • Rozliczenia z ZUS i US dotyczącego pracowników
 • Sporządzanie deklaracji PFRON, ZUS, US
 • Prowadzenie dokumentacji z tytułu umów cywilno-prawnych (wystawianie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło)


INNE:

 • Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)
 • Dostarczanie dokumentów do ZUS (elektronicznie i osobiście)
 • Naliczanie świadczeń wynikających z ZFŚS i rozliczanie ZFŚS
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych

 

rachunkowość jelenia góra, biuro rachunkowe jelenia góra, księgowa jelenia góra

DORADZTWO BIZNESOWE

Doradztwo biznesowe to wsparcie dla naszych Klientów wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem. Doradzamy w bieżącym prowadzeniu działalności. Pomagamy w wyborze skutecznych decyzji gdy już prowadzisz biznes, jak również prognozujemy efekty podejmowanych decyzji w zakresie nowo podjętych przedsięwzięć.
rozwiń / zwiń


Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa w ramach organizacji biznesu w zakresie:

 • Opracowywania ujednoliconej listy procesów firmy
 • Zakładania działalności gospodarczej
 • Opracowywania zakładowego planu kont
 • Opracowywania polityki rachunkowości
 • Raportowania, budżetowania i controllingu
 • Zagadnienia obiegu dokumentów
 • Generowanie wszelkich oczekiwanych przez Klienta raportów
 • Symulacje wyników podatkowych w trakcie miesiąca
 • Analizy finansowe, kontrolingowe, budżetowanie, biznesplany
 • Dokumentacja na potrzeby banku i innych instytucji według potrzeb Zleceniodawcy
 • Inne na życzenie Klienta

księgowa jelenia góra, ksiegowość jelenia góra
ANALIZY EKONOMICZNE


Analizy ekonomiczne mogą być stosowane zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki. Umożliwiają stawianie diagnoz, ułatwiają podejmowanie decyzji, a także sprzyjają racjonalizacji procesów gospodarczych.
Wykonujemy analizy ekonomiczne:
rozwiń / zwiń
 • Budżetowanie
 • Planowanie cash-flow
 • Analiza progu rentowności Spółki
 • Analiza i rozliczanie sił sprzedaży
 • Analizy wrażliwości
 • Analiza marż
 • Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
 • Analiza wskaźnikowa firmy
 • Analiza źródeł i przeznaczenia środków pieniężnych w oparciu o sprawozdania finansowe
 • Analiza zapasów (rotacja, dynamika, struktura)
 • Analiza całkowitych i jednostkowych kosztów wytworzenia Spółki
 • Modele biznesowe firmy
 • Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Analiza i optymalizacja instrumentów zabezpieczających w firmiebiuro rachunkowe jelenia góra, podatki jelenia góra
OUTSOURCING


Outsourcing polega na oddelegowaniu naszego pracownika wewnątrz Twojej firmy, bądź wyłączenie określonego zakresu prac poza siedzibę Klienta. Nasi pracownicy stają się wewnętrznym działem naszego Zleceniodawcy. Samodzielnie kontaktujemy się z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostki. Pracownicy naszych Klientów zwracają się bezpośrednio do nas w sprawach związanych z obszarem współpracy.
rozwiń / zwińKorzystając z tego typu współpracy skorzystasz z uproszczonego zarządzania poprzez zmniejszenie struktury organizacyjnej wewnątrz firmy, którą musisz zarządzać. Wyłączając ze struktury organizacyjnej firmy części działalności na zewnątrz możesz skupić swoje siły na działalności podstawowej firmy.

Zmniejszysz koszty prowadzenia działalności nie tylko w zakresie kosztów pracy ludzkiej. To efektywniejsze wykorzystanie pracowników poprzez zwiększenie ilości obsługiwanych procesów. To oszczędność na innych kosztach pośrednich związanych z zatrudnianiem pracowników (np.: koszty szkoleń, czas absencji pracownika, ZFŚS, itp.).

Rozliczasz zakres współpracy po jej efektach a nie czasie pracy bez względu na czynniki zdarzeń losowych.

Jako podmiot współpracujący z wieloma Klientami posiadamy wiedzę przekrojową. Możemy zatem korzystać z doświadczeń, zdobycie których byłoby bardzo kosztowne i wymagałoby dużych nakładów czasowych.

Wybierając profesjonalnego partnera do obsługi księgowej ograniczasz ryzyko związane z odpowiedzialnością za nieznajomość lub nieprawidłową interpretację przepisów prawno-podatkowych.
Zwiększasz poziom poufności danych wewnątrz firmy.